Podziękowania

 1. Minister Sprawiedliwości - Andrzej Czuma
 2. Wicemarszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej - Jerzy Szmajdziński
 3. Marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej - Bogdan Borusewicz
 4. Wicemarszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej - Marek Ziółkowski
 5. Wicemarszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej - Zbigniew Romaszewski
 6. Poseł na Sejm RP - Grażyna Gęsicka
 7. Poseł na Sejm RP - Marek Balicki
 8. Poseł na Sejm RP - Grzegorz Karpiński
 9. Poseł na Sejm RP - Alicja Dąbrowska
 10. Poseł na Sejm RP - Irena Tomaszuk-Zesiuk
 11. Poseł na Sejm RP - Witold Namyślak
 12. Poseł na Sejm RP - Marian Tomasz Goliński
 13. Poseł na Sejm RP - Joanna Fabisiak
logo Wyższej Szkoły >
End ImageReady Slices -->