Idea powstania płyty:

Urodził się pomysł, aby na nowo nagrać kilkanaście znanych piosenek poświęconych Polsce. Różnych piosenek. Z różnych epok. Z różnej stylistyki muzycznej. Różnych spojrzeniem na Polskę. Ale patriotycznych. Pomysł, aby stworzyć nowoczesną, jednolitą, dobrą artystycznie, ale też przyjemną do słuchania płytę, która będzie wyrazem współczesnego patriotyzmu. A przy okazji, bez przymusu, dać pretekst, aby młodym ludziom tłumaczyć współczesną historię Polski.

Przystąpiliśmy do poszukiwań. Chcieliśmy stworzyć płytę, która byłaby reprezentatywna dla stosunku do Polski wyrażanego na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Część tytułów była oczywista, ale nie chcieliśmy ograniczyć się do osobistych preferencji. Przeszukanie archiwów radia, telewizji i ZAIKS ujawniło istnienie przeszło 2.000 piosenek z odmienianymi formami słowa Polska w tytule. To troszkę za dużo. Częściowo pod wpływem samych tytułów, a częściowo na podstawie tekstów piosenek odrzuciliśmy wszystkie teksty rzewnie-sentymentalne, państwowotwórcze, heroiczne i wulgarne. Wybraliśmy około 80. Gdy uwzględniliśmy historię tych piosenek, daty ich powstania i wykonawców, pozostało nam 15 i jesteśmy z tego wyboru bardzo zadowoleni.

Na tym etapie materiał przejął Marcin Ciempiel i z przyjaciółmi na nowo zaaranżował i zinstrumentalizował wszystkie utwory. Kilka tygodni trwały nagrania śladów instrumentalnych. Obecnie przystępujemy do nagrania wokali. Wydawcą płyty będzie Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie.

logo Wyższej Szkoły >
End ImageReady Slices -->